بگذر

معاون بهداشت دانشکده خبر داد :پوشش کامل مرحله دوم واکسیناسیون فلج اطفال در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

معاون بهداشت دانشکده خبر داد :پوشش کامل مرحله دوم واکسیناسیون فلج اطفال در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

 

     به گزارش پایگاه خبری وبدا تربت جام ، معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت: مرحله دوم طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در شهرستانهای تربت جام وصالح آباد  و تمامی مهاجران خارجی که در اردوگاهها و خارج از اردوگاهها در این شهرستانها اقامت دارند انجام شد.

رحیمیان با بیان اینکه در مرحله اول اجرای این طرح 101 درصد پوشش واکسیناسیون داشتیم  افزود: در مرحله دوم واکسیناسیون فلج اطفال با توجه به جمعیت مهمان ساکن در شهرستانهای فوق به پوشش تقریبی 102 درصدی رسیدیم .

شایان ذکر است مرحله دوم واکسیناسیون فلج اطفال ویژه کودکان زیر 5 سال در مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی تربت جام از تاریخ 19 خرداد 98 آغاز و در تاریخ 22 خرداد 98 به پایان رسید.

انتشار:
آخرین مطالب