بگذر

زایمان در آمبولانس اورژانس بنی تاک تربت جام

زایمان در آمبولانس اورژانس بنی تاک تربت جام

زایمان در آمبولانس اورژانس بنی تاک تربت جام

به گزارش خبرنگار وبدا جام ، معاون درمان دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت: مادر باردار  اهل روستای بنی تاک از توابع شهرستان صالح آباد  در آمبولانس اورژانس نوزاد خود را به دنیا آورد.

دکتر هومن محمدزاده افزود :  مادر و فرزند در سلامت کامل به بیمارستان سجادیه منتقل شدند.

وی ادامه داد :این ماموریت توسط تکنسین های تلاشگر پایگاه جاده ای  اورژانس بنی تاک ومراقبین سلامت مرکز خدمات جامع سلامت روستا بنی تاک ،شهرستان  صالح آباد انجام شد.

انتشار:
آخرین مطالب