بگذر

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام خبرداد بیش از۲۵درصدجمعیت تربت جام دچار فشار خون بالاهستند

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام خبرداد بیش از۲۵درصدجمعیت تربت جام دچار فشار خون بالاهستند

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام خبرداد

بیش از۲۵درصدجمعیت تربت جام دچار فشار خون بالاهستند


به گزارش وب دا تربت جام ، رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی با اشاره به اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون گفت :بیش از ۲۵درصد جمعیت شهرستان تربت جام دچار فشار خون بالا هستند که باید مورد درمان و پایش قرار گیرند.

دکتر محمد افکار افزود: شعار امسال طرح بسیج ملی کنترل فشار خون "فشارخون بدانیم واقدام کنیم " درسال ۲۰۱۷بالغ بر ۱۰میلیون جمعیت جهان براثر فشار خون بالا و در ایران‌ بالغ بر۹۷هزار نفر مرتبط با فشار خون جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد:بیماری فشار خون اصلی ترین عامل ناتوانی ،معلولیت وعامل مهم مرگ و میردرجهان و ایران است .

وی تصریح کرد:کنترل فشار خون و دیابت موجب پیشگیری از ۳۰درصدمرگ ومیرهای ناخواسته می شودو در حال حاضر بالغ بر ۱۵ میلیون نفردر کشور از بیماری فشار خون رنج می برندو از سال۱۹۹۰تا ۲۰۱۷ شیوع بیماری سه برابرشده است .

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۵۶درصد جمعیت کشور که مبتلا به فشار خون بالا از بیماری خود بی اطلاع هستند که باید اطلاع رسانی لازم صورت گیرد تا از مرگ و میرهای مرتبط با فشار خون پیشگیری شود.

انتشار:
آخرین مطالب