بگذر

اجرای طرح واکسیناسیون فلج اطفال در تربت جام

اجرای طرح واکسیناسیون فلج اطفال در تربت جام

 

اجرای طرح واکسیناسیون فلج اطفال در تربت جام

به گزارش وبدا تربت جام ، رئیس مرکز بهداشت تربت جام گفت : برنامه اجرایی طرح واکسیناسیون فلج اطفال در شهرستان های تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی تربت جام انجام می شود.

محمد رحیمیان گفت : برنامه ریشه کنی فلج اطفال از سال 1988میلادی توسط سازمان بهداشت جهانی شروع وپس از گذشت31 سال هنوز به واقعیت نپیوسته  هرچند که تلاشها برای ریشه کنی فلج اطفال در سه کشور بومی فلج اطفال افغانستان پاکستان ونیجریه  تداوم دارد  ولی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری در جهان ومنطقه نشاندهنده بروز موارد در کشورهای آندمیک (شش مورد در افغانستان وپاکستان تا فوریه 2019(بهمن 97 ) میباشد. 

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی تربت جام در ادامه افزود  درایران در سال 1357 وزارت بهداشت علیرغم نداشتن  سیستم های مراقبت حساس 2100 مورد بیماری  پولیومیلیت کشف و گزارش نمود اما با اجرای طرح ریشه کنی فلج اطفال از سال 1370وزحمات همکاران سیستم بهداشت ، درکشور ما به مدت 17سال(2001-2018) هیچ موردی از  بیماری فلج اطفال کشف وگزارش نگردیده وکشورعاری از پولیو میلت  می باشد، اما منطبق با توصیه های سازمان جهانی بهداشت برای به حداقل رساندن خطر ورود وچرخش مجدد ویروس وحشی پولیو ضروری است عملیات سالانه ایمنسازی تکمیلی در دونوبت  ویژه کودکان زیر 5 سال  انجام گیرد .

کارشناس بیماریهای واگیر مرکز بهداشت تربت جام در این زمینه گفت : در دانشکده علوم پزشکی تربت جام  واکسیناسیون فلج اطفال در دو نوبت (نوبت اول :9-7 اردیبهشت ماه 1398  نوبت دوم :21-19 خردادماه 1398 ) انجام می شود.

کشتمندی گفت : برای ریشه کنی فلج اطفال و جلوگیری از چرخش مجدد  ویروس وحشی دو راهکار عمده وجود دارد.

1-کشف موارد فلج شل حاد و انجام اقدامات مراقبتی وتشخیصی طبق تعریف ذیل:

"وقوع فلج شل و ناگهانی در اندام یک فرد زیر 15سال بدون سابقه ضربه ویا مظنون به فلج اطفال درهر سنی"

2- حفظ و ارتقای پوشش واکسیناسیون در کودکان

وی افزود : مناطقی که طرح واکسیناسیون در آنها اجرا می شود به شرح زیر می باشد : حاشیه شهر تربت جام

تمام مناطق بخشهای پایین جام و بوژگان

تعدادی از روستاهای بالاجام

تمام شهرستان صالح آباد

انتشار:
آخرین مطالب