بگذر

فعالیت سفیران سلامت در بهداشت مدارس قابل تقدیر است

فعالیت سفیران سلامت در بهداشت مدارس قابل تقدیر است

‍ (فعالیت سفیران سلامت در بهداشت مدارس قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار وبدا جام ، معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت: سفیران سلامت مدارس  درحوزه تندرستی، سلامت و بهداشت مدرسه تلاش و فعالیت دارند.

رحیمیان معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت : سفیران سلامت پس از گذراندن دوره های آموزشی مرتبط که با همکاری کارشناسان مرکز بهداشت در مناطق شهری و بهورزان خانه های بهداشت درمناطق روستایی برگزار می شود، این آموزش ها را به دیگر دانش آموزان و خانواده منتقل می کنند.

وی با اشاره به مهمترین اهداف سفیران سلامت ادامه داد : مشارکت فعال دربرگزاری مراسم آموزشی، فرهنگی و بهداشتی ، جلب مشارکت  دانش آموزان در اجرای این فعالیت ها و برنامه های حفظ بهداشت محیط ، توسعه فضای سبز مدرسه ، ارائه مطالب آموزشی و علمی در خصوص رعایت اصول بهداشت فردی و تغذیه سالم را از مهمترین وظایف سفیران سلامت برشمرد.


معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام افزود :آموزش مفاهیم پایه سلامت جسم و روان، بهداشت فردی، آشنایی با برخی بیماری های شایع در مدارس، آشنایی بابهداشت دهان و دندان، اهمیت تغذیه سالم، آموزش تفکیک و بازیافت زباله و پسماند، توسعه فضای سبز و اهمیت ورزش و تحرک جسمانی در سلامت فرد از مهمترین سرفصل های آموزشی ویژه سفیران سلامت در مدارس است .


رحیمیان بیان کرد : سفیران سلامت باید پیام آوران فرهنگ پاکیزگی فردی و اجتماعی که از آموزه های مهم دین مبین اسلام است، در جامعه باشند تا سطح سلامت و پاکیزگی ارتقا یابد.

انتشار:
آخرین مطالب