بگذر

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام طی پیامی ٢٣فروردین روز دندان پزشک را به تمامی همکاران حوزه دهان دندان شهرستان تبریک گفت

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام طی پیامی ٢٣فروردین روز دندان پزشک را به تمامی همکاران حوزه دهان دندان شهرستان تبریک گفت

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام طی پیامی ٢٣فروردین روز دندان پزشک را به تمامی همکاران حوزه دهان دندان شهرستان تبریک گفت

متن پیام مهندس رحیمیان  معاون بهداشتی دانشکده  به شرح ذیل می باشد:
 

دندانپزشکان ضامن سلامت جامعه، امنیت روحی بیماران و فرشتگان نجاتی هستند که درد جسم را با روح بلندشان در سایه لطف الهی التیام می بخشند.
 

 خانواده دندانپزشکی در این شهرستان به خانواده ای بزرگ تبدیل گشته که با تقبل مشکلات زیادی از قبیل تحریم ها و کمبودهای تجهیزاتی و مواد مصرفی توانسته اند با بزرگ منشی و دلسوزی تمامی مشکلات را تحمل و در خدمت به بیماران و مردم قدرشناس حتی در دورترین نقاط محروم شهرستان عمل نمایند.
 

 23 فروردین روز دندانپزشک، روز لبخندهای زیبا را به خانواده بزرگ دندانپزشکی تبریک گفته و آرزوی سلامتی و موفقیت برای کلیه همکاران محترم می نمایم.

انتشار:
آخرین مطالب