بگذر

شرکت مدیر گروه سلامت محیط معاونت بهداشتی دانشکده در اجلاس مدیران گروه بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه های علوم پزشکی کشور

شرکت مدیر گروه سلامت محیط معاونت بهداشتی دانشکده  در اجلاس  مدیران گروه بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 نشست مدیران گروه بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه های علوم پزشکی کشور با حضور دکتر رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در تهران برگزار شد.

به گزارش وب دا ، در این نشست محورها و موضوعاتی از قبیل تبیین اولویت های مرکز سلامت محیط و کار در سال 97، ابلاغ کشوری دفاتر خدمات سلامت، عملکرد برنامه عملیاتی 96 و تبیین برنامه 97، اولویت برنامه های بهداشت حرفه ای در سال 97، سامانه طب کار، ادغام برنامه های غیرواگیر در سلامت شغلی و تبیین برنامه نظارت بر معاینات سلامت شغلی، ایمنی فاضلاب و تغییرات اقلیم، اولویت های برنامه بهداشت هوا در سال 97، سامانه جامع بازرسی (عملکرد، راهبرد و چشم انداز)، فرآیند اجرایی پیوست سلامت در استان ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 گفتنی است در این نشست با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت از منتخبین برنامه سلامت نوروزی و منتخبین بازرسان بهداشت محیط و حرفه ای تقدیر شد.

انتشار:
آخرین مطالب