بگذر

بهبود تغذیه

کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه: شبو احمدی بنکدار
برنامه های درحال اجرا در واحد تغذیه :

ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه اي جامعه

ارتقاء سطح سلامت تغذيه اي زنان باردار

ارتقاء سطح سلامت تغذيه اي دانش آموزان

كاهش شيوع اختلالات ناشي از كمبود ید و گواتر

كاهش شيوع کمبود ریز مغذی ها

دستورالعمل اجرایی برنامه مکمل یاری دانش آموزان دختر دبیرستانی با مگادوز ویتامین (د) وآهن

انتشار: