بگذر

آزمایشگاه

کارشناس مسئول واحد آزمایشگاه : علی وطن پرست


سمت : کارشناس اداره امور آزمایشگاهها


تحصیلات : کارشناس ارشد انگل شناسی

پست الکترونیک : vatanparasta2@mums.ac.ir

تلفن محل کار :  05152524520   داخلی 216

 

شرح فعاليت :

v    انجام راهنمائی های لازم به کارکنان تحت نظارت در انجام وظایف مربوطه، هماهنگ کردن  فعالیتهای آنها و نیز نظارت بر استفاده صحیح از روشها و دستگاههای حساس آزمايشگاهي

v    همکاری با سایر گروههای بهداشتی و درمانی در زمینه های مربوط

v    شرکت در برنامه های اپیدمیولوژی و سایر برنامه های بهداشتی

v    نظارت و سرپرستی بر کلیه امور فنی و اداری و آموزشی آزمایشگاه های تحت پوشش

v   تهیه و تنظیم مطالب آموزشی و نظارت بر انجام آموزش آزمایشگاهی برای آزمايشگاههاي بهداشتي شهري وروستايي

     هماهنگ کردن خط مشی آموزشی در کلیه مراکزآزمایشگاهی 

V   انجام اقدامات لازم در زمینه انطباق برنامه های آموزشی با روشهای جدید 

v   بازديد وپايش آزمايشگاههاي تابعه براساس چک ليستهاي آزمايشگاه مرجع سلامت

v   انجام سایر وظایف مربوط به شغل که برحسب پست مورد تصدی که به شاغلین ارجاع میشود

 

برنامه های تحت پوشش واحد:

1-اجرای برنامه عملیاتی واحد
3-اجراء و پایش بخش آزمایشگاهی برنامه ی سل ،مالاریا و لیشمانیا
4-اجراء و پایش بخش آزمایشگاهی بیماریهای منتقله از آب و غذا( التور،شیگلا،سالمونلا،بروسلا،بوتولیسم،و...)

  5- اجراء و پایش بخش آزمایشگاهی برنامه ی غربالگری تالاسمی
6-نظارت بر خرید تجهیزات آزمایشگاهی 
7-نظارت بر خرید و تهیه کیتها و سایر اقلام مصرفی مورد نیاز آزمایشگاه ها 
8- نظارت و هماهنگی بر اجرای طرح های مصوب استانی و کشوری (بخش آزمایشگاهی)
9-پایش و نظارت بر برنامه تشخیص آزمایشگاهی مواد مخدر . روان گردان ها(شیشه)
10-پایش و نظارت بر اجرای برنامه سطح بندی و استاندارد سازی آزمایشگاه های بهداشتی 
11-همکاری با امور آزمایشگاه های معاونت درمان و سایر گروه های معاونت بهداشتی در اجرای برنامه های کشوری از جمله طب کار،کارت سلامت،آزمایشات مربوط به مادران باردارو...

 معرفی واحد امور آزمایشگاه:

  • واحد امور آزمایشکاهها یکی از واحد های وابسته به معاونت بهداشتی شبکه بهداشت است که در جهت حفظ و ارتقا سطح کیفیت و ارائه خدمات آزمایشگاهی فعالیت دارد.


دستورالعملها و مطالب آموزشی


اصول ایمنی                                                                   اصول مستندسازی                                                                   سل


چک لیست آزمایشگاه                                                       ویبریو کلرا                                                        مستندات سیستم مدیریت


عدم اعتیاد                                                                         استرلیزاسیون                                                    مطالب آموزشی 


انتقال نمونه های عفونی                                     آزمایشگاه و بحران                                               دستورالعملها و استانداردها


                                                                                                           انگل

انتشار:
آخرین مطالب