بگذر

گروه بیماریهای غیرواگیر

مدیر گروه :

طاهره پریشان کردیانی                    مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی


تلفن واحد: 05152512031 


ایمیل: kordianit1@mums.ac.ir     

کارشناسان گروه:

 • گیتا پورشاهی خانه
 • مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی
 • فاطمه داوری
 • مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی

شرح فعالیتها:

 • برنامه ایراپن

 • اجرای برنامه ایراپن ( مجموعه مداخلات اساسی بیماریهای غیرواگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران ) در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت ویژه کلیه افراد بالای 30 سال شامل( خطر سنجی بیماریهای قلبی و مغزی ، و سرطان روده بزرگ ، دهانه رحم و پستان )غربالگری ، مراقبت و پیگیری بیماری دیابت ، فشارخون ، چربی خون و چاقی ) و غربالگری کم تحرکی ،تغذیه ، دخانیات و الکل در جمعبت بالای 30 سال
 • بازدید و نظارت فنی برنامه ایراپن با تکمیل چک لیست از مراکز خدمات جامع سلامت ، پایگاهها و خانه های بهداشت
 • جمع آوری و ارسال آمار بیماریابی و مراقبت دیابت و فشارخون در پرتال وزارتخانه
 • شاخص گیری از بیماریهای غیرواگیر و تکمیل پنل مدیریتی و سطوح محیطی
 • برگزاری دوره های آموزشی ایراپن ویژه گروههای هدف ( بهورز، ماما ،کاردانان ، کارشناسان مراکز ، پزشکان)
 • برنامه هیپوتیروئیدی و pku نوزادان

 • تهیه و تحویل وسایل نمونه گیری هیپوتیروئیدی به مراکز نمونه گیری مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت
 • پیگیری و هماهنگی با مراکز نمونه گیری جهت اخذ نمونه مجدد در نوزادان نیازمند نمونه گیری مجدد و نوزادان بیمار
 • نظارت بر اجرای برنامه در مراکز نمونه گیری
 • جمع آوری آمار از مراکز و ارسال از طریق پرتال وزارتخانه
 • برگزاری دوره های آموزشی ویژه گروه های هدف در مراکز خدمات جامع سلامت ( بهورز ،کاردان ، کارشناس و پزشک)
 • مراقبت از زوجنین ناقل بیماری pku و ارجاع جهت انجام آزمایشات pnd مرحله اول و دوم
 • تالاسمی

 • تشکیل پرونده ،مشاوره ،مراقبت و پیگیری کلیه زوجین مشکوک پرخطر و ناقل تالاسمی
 • ارجاع زوجین نیازمند انجام آزمایشات pnd مرحله اول و دوم تالاسمی به آزمایشگاه مرجع در مشهد
 • جمع آوری آمار و ارسال از طریق پرتال وزارتخانه
 • آموزش گروههای هدف تالاسمی شامل ( روحانیون ،خانواده بیماران ، زوجین ناقل و مشکوک پرخطر، رابطین ،دانش آموزان و ...)
 • برگزاری مناسبتهای بهداشتی شامل ( روز جهانی آسم ، روز جهانی فشارخون ، روز جهانی قلب ، روز جهانی پوکی استخوان ، روز ملی دیابت ،روز جهانی هیپوتیروئید، پویش ملی مبارزه با سرطان ،روز جهانی شنوایی )

                                                                                   دستورالعملهای غیر واگیر

 دستورالعمل ارائه خدمات بهورز و مراقب سلامت در ایراپن

 دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی پزشک در ایراپن

دستورالعمل برنامه تالاسمی 

جدول شناسايي زوج مشکوک کم خطر و پرخطر در برنامه تالاسمي

بوکلت غیر واگیر میانسالان 

دستور العمل تکميل فرم  گزارشدهی مراقبت از بيماران ديابتی و فشارخونی

 فرم های افقی تالاسمی

فرم های عمودی تالاسمی

                                                                

انتشار: