اخبار

اولین جلسه خودمراقبتی سازمانی بارویکرد ایجاد محیط کار سالم

اولین جلسه خودمراقبتی سازمانی بارویکرد ایجاد محیط کار سالم

  • توسط: مدیر سیستم
  • 1396/08/30

اولین جلسه خودمراقبتی سازمانی بارویکرد ایجاد محیط کار سالم جهت نمایندگان ادارات وسازمان ها امروز دوشنبه مورخ 96/08/29 در سالن کنفرانس معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی تربت جام برگزار گردید.[...]

ادامه
برگزاری جلسه توانمند سازی کاردان های مراکز خدمات جامع سلامت مورخ 29 مهر

برگزاری جلسه توانمند سازی کاردان های مراکز خدمات جامع سلامت مورخ 29 مهر

  • توسط: مدیر سیستم
  • 1396/07/30

برگزاری جلسه توانمند سازی کاردان های مراکز خدمات جامع سلامت مورخ 29 مهرماه 96 در خصوص برنامه ملی خودمراقبتی توسط واحدآموزش وارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی تربت جام[...]

ادامه
برگزاري كارگاه پودماني غربالگري سرطان هاي شايع در برنامه ايراپن ويژه كاردان و كارشناس بيماريها و خانواده

برگزاري كارگاه پودماني غربالگري سرطان هاي شايع در برنامه ايراپن ويژه كاردان و كارشناس بيماريها و خانواده

  • توسط: مدیر سیستم
  • 1396/06/29

برگزاري كارگاه پودماني غربالگري سرطان هاي شايع در برنامه ايراپن ويژه كاردان و كارشناس بيماريها و خانواده مورخ٩٦/٦/٢٩-گروه بيماريهاي غير واگير[...]

ادامه
روز بهورز

روز بهورز

  • توسط: مدیر سیستم
  • 1396/06/18

برگزاری جشن به مناسبت بزرگداشت روز بهورز با حضور بهورزان و مراقبین سلامت دانشکده علوم پزشکی تربت جام[...]

ادامه